English Menu  Turkish Menu

factory moved factory moved tuv kalite belgeleri silikon kablolar

ÜRÜNLERİMİZ

Mekas Kablo

Cat5e U/UTP-F/UTP-SF/UTP, Cat6 U/UTP-F/UTP-SF/UTP,

Cat6a U/FTP-F/FTP, Cat7 S/FTP

kablo, lih, liy, kablo, lıhch, YSLY

cable, cat 6, jhsth, jysty, rg 6, cat6, utp, rs485, pdv, RG 11, 24 awg, RG59, kablo firmaları, cat6 kablo

TERMOPLASTİK HFFR YALITIM VE KILIF BİLEŞİKLERİ

Bu bileşikler ısıyla kolaylıkla şekillendirilirler ve soğuduğu zaman tekrar ısıyla şekil verilebilir. Geri dönüşümü olan bileşiklerdir…

SİLİKON VE KAUÇUK POLİMERLER

Silikon, sentetik bir kauçuktur.Silisyum elementinin bir seri karmaşık reaksiyona girmesi sonucu elde edilir…

ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI FABRİKALAR

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni süreç, üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştirecek biryapı içermektedir. Bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim sistemlerini…

SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER (CYBER-PHYSİCAL SYSTEMS)

Fiziksel dünya ile siber dünya arasındaki iletişim ve koordinasyonu içeren yapıların bütünü SiberFiziksel Sistemler (CPS) olarak adlandırılmaktadır [11]. CPS’nin başlıca rolü, üretimin çevik ve dinamik gereksinimlerini yerine getirmek ve…

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin birbiriyle iletişimini olanaklı kılan yapılara Nesnelerin İnterneti (IoT) adı verilmektedir [11]. Nesnelerin interneti’nin çok sayıda ekonomik fırsatlar açması beklenmekte ve büyük bir yıkıcı potansiyele sahip en umut verici teknolojilerden biri olarak kabul edilmektedir [16].

Nesnelerin interneti kavramı bir İngiliz girişimci Kevin Ashton tarafından oluşturulmuştur. Fikir, maddi dünyanın bilgisayarlarla (veri alış verişi) her yerde bulunan sensörlerle iletişim kurduğu bir sistemi tanımlamak için 1999’da formüle edilmiştir. Bu yaklaşımda, yalnızca nesnelerin değil, aynı zamanda süreçler, veriler, insanlar ve hatta hayvanlar ya da atmosferik olgular – bir değişken olarak ele alınarak her şeyden bir sistem oluşturulmuştur [3].

21. yüzyılın ilk on yılında “nesnelerin interneti” terimi popüler hale gelmiş ve tedarik zincirindeki ürün ve süreçlere bilgi ekleyerek endüstrilerin Endüstri 3.0’dan Endüstri 4.0’a geçmesini sağlayan bir teknoloji olarak düşünülmüştür [9, 16]. Teknik açıdan bakılırsa, IoT, internet tabanlı iletişim ve veri değiş tokuşunu sağlayan elektrik, mekanik, bilgisayar ve iletişim mekanizmalarının gömülü sistemlerini içeren fiziksel eserler topluluğudur.

DEVAMI
UA-78954539-1