TR
EN   

Fiyat teklifleriniz için satisdestek@mekaskablo.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

ONLİNE KATALOG

Kataloğu İncele

Fiyat Listesi

Fiyatları İncele

Online Tahsilat

ONLİNE TAHSİLAT

Satış İşlemleri

SATIŞ İŞLEMLERİ
robotik endüstri
yangın kabloları
cctv kamera
sinyal iletimi

Yüksek akım veya zayıf akımda kullanılan hem damarları hemde dış kısmı elektrik akımana karşıyalıtılan içerisinde metal iletkenler bulunan tellerdir.Kablo içinde bulunan bir veya birden çok
iletken malzeme bir yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Kablo içindeki iletkenler genelde alüminyum veya bakırdan imal edilirler. Kablodaki bu teller tek bir tel veya tellerden oluşmuş bir
örgü şeklinde olabilmektedir. Yüksek akım kablolarda iletken malzeme olarak alüminyum kullanıdığı takdirde aynı akımı iletmesi için bakırdan 1/2 çap daha büyük olmalıdır.
Eğer daha güçlü kablo isteniyorsa bu kablolar çelik bir örgüyle güçlendirilirler. çelik örgülü kablolar yapıları itibariyle yüksek gerilim hatlarında tercih edilmektedirler.

Zayıf akım kabloları yapı itibariyle yüksek voltaj olmayan yerlerde tercih edilir. Bunlara örnek olarak koaksiyel kablolar, cctv kamera kabloları, diafon kabloları, kordon kabloları, telefon kabloları, pur kablolar,
data lan kabloları, zil telleri, yangın alarm kabloları, dijital kablolar, kumanda ve kontrol kabloları, endüstri 4.0 kabloları, fe180 ph120 özellikli kablolar şeklinde örneklendirilebilir. Bu kablolardan düşük akımlar
geçtiği için zayıf akım kablolar olarak nitelendirilmiştir.

Koaksiyel kablolar genel olarak bina içi CATV ve CTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istene SATV uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak mini u6 kablo, rg6 u4 kablo, rg6 u6 kablo, rg11 u4 kablo, rg11 u6 kablo, rg213 kablo, rg214 kablo, rg58 kablo örnek verilebilir.

CCTV kablolar kapalı devre kamera sistemlerinde görüntü, ses, alarm ve güç sinyallerinin iletilmesini sağlayan kompozit kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak mini coax kablo, mini u4 kablo örnek verilebilir.

Diafon kabloları bina içi tesisatlarda dahili haberleşme, ses ve diafon sistemlerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak dt4, dt8, dt12, dt13 kablo örnek verilebilir.

Kordon kabloları zayıf akımla çalışan lamba, aplik, avize için bükülü tellerden oluşan kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak kordon cu kablo örnek verilebilir.

Telefon kabloları bina içi tesisatlarda telefon, santral ve abone dağıtımında kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak pdv, pdv-k, pdh, hbh kablo örnek verilebilir.

Pur kablolar zor işletme şartlarında, gerilme ve streslerin olduğu ortamlarda dayanıklı PUR sayesinde uzun kullanım ömürü veren kablolardır.
Bu kablolara örnek olarak YSLYC11Y, LIYC11Y, 11YSLC11Y, 11YSL11Y, YSL11Y, LIY11Y kablo örnek verilebilir.

Data lan kabloları bilgi işlem sistemlerinde terminalleri yoğun kullanılan ofislerde ve binalarda kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak cat5e, cat6, cat7, cat8 kablo örnek verilebilir.

Yangın alarm kabloları dahili ortamlarda sinyal ve data iletimi için yangın alarm sisteminde kontrol paneli, ddektörler, butonlar ve saha kontrol modüllerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak j-y(st)y…lg, j-h(st)h…lg, j-hh, j-yy kablo örnek verilebilir.

Sinyal kontrol kabloları dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılır. Özellikle endüstriyel elektronik, bina içi haberleşme, ses ve güvenlik sistemlerinde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak LIH(St)CH, LIY(St)CY, LIY(St)Y, LIH(St)H, LIYCY, LIHCH, LIHH, LIYY kablo örnek verilebilir.

Endüstri 4.0 kabloları endüstriyel sistemlerde robotik endüstride kullanılırlar.
Bu kablolara örnek olarak PROFINET, PROFIBUS, LOADCELL, EIBBUS, RS-485 kablo örnek verilebilir.

Kumanda kontrol kabloları Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu yerlerde, enstrüman ve kontrol mühendisliğinde yerlerde kullanılır.
Bu kablolara örnek olarak H05VVC4V5-K, H05VV5-K, YSLYCY, HSLHCH, YSLY, HSLH kablo örnek verilebilir.

Zayıf Akım Kabloların Yapısal Özellikleri
Genellikle Zayıf akım kabloları 10 farklı yapıdan oluşmaktadır.

1.İleten
2.Damar
3.Damar Yalıtımı
4.Fitil-Kör Damar
5.Ayırıcı Bantlar
6.İç Kılıf ve Dolgular
7.Ekranlar
8.Ayırıcı Kılıflar
9.Metalik Zırhlar
10.Koruyucu Dış Kılıflar

1.İLETKEN
Elektrik enerjisini veya elektriksel işaretleri iletmekte kullanılan bir veya birden çok telden meydana gelen, yalıtılmış veya yalıtılmamış tel veya tel demetidir.

Kablolarda kullanılan iletkenler, geometrik kesitleri (mm²) veya çapları (mm) ile ölçülendirilir. Amerikan ölçü sistemi AWG ile de ölçülendirilen iletkenler bulunmaktadır.

İletkenin en önemli özelliği elektriksel direncidir. Bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğu direnç denmektedir.

2.DAMAR
Bir kablolnun yalıtılmış her bir iletkenidir. Damar iletken kısım ile bunu çevreleyen yalıtkan malzemeden oluşur.

3.DAMAR YALITIMI
Damar yalıtımı iletkenin elektriksel olarak yalıtan kılıfıdır. Yalıtkan maddeler elektrik akımına direnç gösteren akımı lietmeyen maddelerdir.
Bu maddeler elektrik endüstrisinde iletkenleri birbirinden ve çevrelerinden yalıtmak için kullanılırlar.

4.FİTİL-KÖR DAMAR
Çok damarlı kablolarda damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini sağlamak amacıyla kullanılan yalıtkan malzemelerdir.
Fitiller PVC. PE veya HFFR olabilir.

5.AYIRICI BANTLAR
Kablo imalatında elemanları birbirinden ayıran malzemelerdir. Ayırıcı banatlardan bazıları ayırma görevi görürken bazılarıda yangın bariyeri, nem bariyeri, ekranlama gibi görevleri vardır.

6.İÇ KILIF VE DOLGULAR
İç kılıf: Ayırıcı tabakalar arasına konulan yalıtkan kılıf ve iç kılıflardır.

Dolgular: Çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır. iç kılıf ve dolgular genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalı ve malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

7.EKRANLAR
Kablolarda yapılan ekranlamaların amacı, kablo tarafından taşınan sinyallerin kablonun bulunduğu ortamdaki elektromanyetik bozucu girişimlerden etkilenmemesini sağlamaktır.

8.AYIRICI KILIF
Üst üste gelen ayrı metaller arasına yalıtkan bir kılıftır. Ayırıcı kılıflar genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalıdır.
Bu malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

9.METALİK ZIRH
Kablolar döşeme ve çalışma sırasında meydana gelebilecek mekanik etkilerekarşı genellikle ek bir korumaya ihtiyaç duyarlar.
Bu zırhlar ayrıca topraklama ve ekran koruyucu olarak işlev görürler.

10.KORUYUCU DIŞ KILIFLAR
Kabloyu dış etkilerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan malzemedir.KABLO YALITIM VE KILIFLAMASINDA KULLANILAN POLİMERLER
Polimerler elektrik ve ısıya karşı yalıtkan melzemelerdir. Elektriğe karşı yalıtkan olmaları kablo yalıtım ve kılıflamasında kullanımının en temel sebebidir.
Başka bir nedende kimyasal korozyana ve etkilerine karşı dayanıklı olmasıdır.

Polimerler genel olarak üçe ayrılır.
• Termoplastikler
• Termosetler
• Elastomerler

TERMOPLASTİKLER
Isıtıldıkları zaman yumaşayıp akarlar ve soğutulunca sertleşirler, katılaşırlar. Termoplastikler için bu döngü tekrar edilebilirdir. Şekillendirme esnasında
herhangibir kimyasal değişime uğramazlar. Termoplastiklere örnek verecek olursak; PVC, Polietile, Plopropilen.

TERMOSETLER
Isıl işlem uygulandıktan sonra istenilen şekli alırlar fakar tekrar ısıtılıp şekillendirilemezler. Bu malzemeler çözücülere karşı çok mukavemetlidir. Çapraz bağlı bir yapıya sahiptirler.
Termosetlere örnek olarak; XLPE, XLHFFR verilebilir.

ELASTOMERLER
Bir çekme kuvveti uygulandığında çok yüksek oranda uzayan ve çekme kuvveti kaldırıldığında ilk boyutuna dönen çapraz bağlanmış kuçuğa benze polimerlere yada kauçuğa benzer ağ yapılara elestomerler denir.
Elastomer, polimerlerin seyrek çapraz bağlanması ile oluşan ağ yapısıdır. Elastomerlere örnek olarak; EPDM, SBR verilebilir.

Polimerlerin tümü nromal gerilimde ve frekanslarda iyi birer yalıtkandır. Yalıtkanlık özelliği ortam ısısı arttıkça azalır. Polimerler dielektrik malzemelerdir.
Her polimerin bir dielektrik sabiti var olup 1,9 – 2’den büyüktür.

Polietilen: 2,33 dielektrik sabitine sahiptir ve mükemmel elektrikselyalıtım sağlamaktadır.

PVC: 4 – 8 dielektrik sabitine sahiptir. İyi bir yalıkanlığa sahip olmasına karşın polietilene göre yalıtımı düşüktür.

Silikon: 3 civarında dielektrik sabitine sahiptir.

Polimerlerin içine konulan katkı maddeleri dielektrik sabitinin yükselmesine veya düşmesine sebep olabilir.

Üretilecek kablonun özelliğine göre polimer seçimi yapılmalıdır. Bu seçimde başlıca kriterler şöyle sırlanabilir.

1. Yalıtım özelliği (elektriksel)
2. Mekanik zorlanma ve darbelere dayanımları
3. Çalışma ortamındaki etkiler
• Sıcaklık
• Kimyasallar
• UV dayanımı
• Alev ve yangına dayanım
4. Esneklik
5. Ömür

POLİMERLERİN DİELEKTRİK SABİTLERİ
• PVC: 4~8
• PE:2,33
• PE (fiziksel köpük): 1,6~2,1
• SİLİKON: 3,2~4,7
• PP: 2,23
• XLPE: 2,33
• HFFR (termoplastik): ~4
• HFFR (termoset): ~4
POLİÜRETAN: ~6

KABLO YALITIM VE KILIF POLİMERLERİ
• PVC (poklivinil klorür)
• LDPE (alçak yoğunluk polietilen)
• HDPE (yüksek yoğunluk polietilen)
• XLPE (çapraz bağlı polietilen)
• PP (polipropilen)
• TPU (termoplastik poliüretan)
• TPE (termoplastik elastomer)
• SIR (silikon kauçuk)
• HFFR, LSZH, LS0H (hffr kompaundlar)
-TERMOPLASTİK HFFR
-TERMOSET HFFR

KABLO YALITMINDA KULLANILAN HFFR BİLEŞİKLERİ
Yapılarda döşenmiş kablolama sistemleri yanıcı ve zehirli gaz üreten yapılarda oldukları için yangının yayılma oranını arttırmaktadır. Yangın esnasında yanan kablolar zehirli gaz ürettikleri için can güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Yangın olaylarında kabloların yangın yayılımına sebep oldukları ve canlıları zehirledikleri tespit edilmiştir. Bu zehirlenmenin sebepleri arasında kablo yalıtımında ve kılıflarında kullanılan yalıtım malzemelerinin halojen ihtiva etmesidir.(klor, flor, brom, iyot)
Halojen olarak bilinen maddeler zehirli ve tehlikeli elementlerdir. Yangın esnasında metal ve gazlarla yaptıkları bileşikler canlılar ve yapılar üzerinde yıkıcı ve öldürücü etki yaparla.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde kablo yalıtımında ve kılıflamasında kullanılan malzemeler belirli bir süre yangına dayanan, alevi iletmeyen ve zehirleyen korozif gaz üretmeyen malzemeler olarak üretilmeye başlanmıştır. Bu türdeki kablo yalıtım ve kılıf malzmeleri HFFR diye adlandırdığımız malzemelerdir.
Kısaca HFFR (Halojen Free Flame Reterdant) bilşikler güvenlik açısından zor alev almalı ve kendi kendine sönebilmektedir. HFFR malzemeler bileşik olarak EVA, PP ve PE polimerlerinin ATH (alüminyum trihidroksit) veya MDH (magnezyum hidroksit) ile belerli oranlarda karıştırılarak üretilmektedir.

Bu malzemelerin yanma değerleri LOI (limiting oxygen ındex)’dir. LOI bir malzemenin yanması için ortamda bulunması gereken hava karışımındaki oksijen yüzdesi olarak hesaplanabilir. %15 oksijen içeren hava oratmında LOI değeri %15’ten ne kadar çoksa malzemenin yanıcılığı o denli düşer.
HFFR bileşikleri termoset ve termoplastik ikiye ayrılır.

TERMOPLASTİK HFFR YALITIM VE KILIF BİLEŞİKLERİ

Bu bileşikler ısıyla kolaylıkla şekillendirilirler ve soğuduğu zaman tekrr ısıyla şekil verilebilir. Geri dönüşümü olan bileşiklerdir. Extrüvizyon ile kablo kılıflama ve yalıtımında en çok tercih edilen bileşiklerdir.
Çalışma sıcaklığı 90°C’ye kadar olabilir.HFFR bileşiklerinde bulunması gereken malzemelerin minimum değerleri ulusal ve uluslararası standartlar belirlenmiştir. Bu standartlardan bazıları şöyledir.

1- EN 50290-2-26 Haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri; HFFR yalıtımıyla üretilecek LIYY, PDH, LIYCY, J-H(St)H, PDV gibi haberleşme, sinyal kontrol ve enstrümantasyon kablolarında yalıtım bu standartda uygun bileşikler kullanılmalıdır.
2- EN 50290-2-27 Haberleşme, sinyal kontrol, enstrümantasyon ve data kabloları için termoplastik HFFR kılıf bileşikleriÜ; HFFR kılıflı üretilecek CAT6 U/UTP LSZH, LIHH, LIHCH gibi haberleşme, sinyal kontrol, data ve enstrümantasyon kablosu üretilirken kılıflama bu standarda uygun bileşikler kullanıldır.
3- TS EN 50363-7 Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR yalıtım bileşikleri; HFFR yalıtımlı alçak gerilim ve kontrol kablosu üretilirken bu standarda uygun bileşik kullanılmalıdır.
4- TS EN 50363-8 Alçak gerilim enerji ve kontrol kabloları için termoplastik HFFR kılıf bileşikleri; alçak gerilim enerji ve kontrol kablosu kılıfması yapılırken bu standarda uygun bileşikler kullanılmalıdır.

TERMOSET YALITIM VE KILIF BİLEİKLERİ (ÇAPRAZ BAĞLI HFFR)

Çapraz bağlı HFFR üretilirken, XLPE yalıtımındaki şartlar oluşturularak üretilir. Çapraz bağlı HFFR polimerlerinin çalışma sıcaklığı 125°C’ye kadar çıkabilmektedir. XLPE’den farkı ise içine katılan ATH veya MDH dolgu malzemesi sayesinde yangın sırasında damlama yapması neredeyse olmamasıdır.

AVANTAJLARI

• Kimyasal maddelere karşı dayanımı yüksektir.
• Yağlara karşı dayanımı yüksektir.
• Mekanik oluşumlara karşı dayanımı yüksektir.
• Yüksek sıcaklık değişikliklerinde elektriksel ve fiziksel olarak özellikleri bozulmaz.
• Yüksek termik dayanıklılığa sahip olup uzun ömürlüdür.

HFFR bileşikleri ile üretilen kablolar özellikle zehirli ve korozif gazların istenmediği, kabloların yangına katkısının en za olması gereken yerlerde, zorlu çalışma koşullarında ve yangın riski bulunana ortamlarda kullanılmalıdır.
Yalıtım ve kılıflamada aşağıdaki standartlar uygulanır.

1- TS EN 50363-5 TERMOSET YALITIM BİLEŞİKLERİ İÇİN ÖZELLİKLER
2- TS EN 50363-6 TERMOSET KILIF BİLEŞİKLERİ İÇİN ÖZELLİKLER

Mekas Kablo

TELEKOMİNİKASYON KABLO İLETKENLERİ
A Dış Ortam Kabloları
G Maden Kablosu
J Tesisat Kablo ve İletkenleri
L Çok Damarlı Kablolar
S Santral Kabloları-Sinyal Kabloları
JE Endüstriyel Elektronik Tesisat Kablo ve İletkenleri
Li Bükülü İletken Tel

Yalıtım Malzemeleri
P Kağıt Yalıtım
Y PVC
2Y Polietilen (PE)
3Y PS, Polistiren
5Y PTFE
6Y FEP
7Y ETFE
02Y Köpük PE, Hücresel Polietilen
02YS Foam-skin PE

Yapısal Özellikler
F Dolgulu Kablo
Yv Güçlendirilmiş PVC Kılıf
2Yv Güçlendirilmiş PE Kılıf
(C) Bakır Tel Örgü Ekran
(L) Plastik Kaplamalı Alüminyum Bant Ekran
(St) Metal Folyo Ekran
D Konsantrik Bakır Teller
(Z) Çelik Tel Örgü
M Kurşun Kılıf
Mz Sertleştirici Madde Etkili Kurşun Kılıf
L Alüminyum Kılıf, Düzgün
LD Kıvrımlı (oluklu) ALüminyum Kılıf
W Kıvrımlı Çelik Kılıf

Mekas Kablo

Yapım Düzeni
H Harmonize Düzen
A Onaylanan Ulusal Yapı

Anma Gerilimi
01 100/100 V
03 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V
11 600/1000 V

Yalıtım Malzemeleri
V Polivinil Klorür (PVC)
V2 PVC, +90 °C’ye kadar
V3 PVC, Düşük Sıcaklık İçin
B EPR
E Polietilen
X XLPE PE (çapraz bağlı)
R Kauçuk
S Silikon Kauçuk

Kılıf yada Örgü Malzemeleri
V Polivinil Klorür (PVC)
V2 PVC, +90 °C’ye kadar
V3 PVC, Düşük Sıcaklık İçin
V5 PVC, Yağa Dayanıklı
R Kauçuk
N Cloroprene Kauçuk
Q Poliüretan
C4 Bakır Örgü Tel Ekran
J Cam Elyaf
T Tesktil Örgü

Özel Yapım Özellikleri
H Yassı Ayrılabilir Kablolar
H2 Yassı Ayrılamayan Kablolar
H6 Yassı Ayrılamayan Kablolar, Asansörler İçin
H8 Spiral Kablolar

İletken Tipi
U Tek Telli Yuvarlak İletken
R Çok Telli Yuvarlak İletken
K İnce Çok Telli (sabit tesisatlarda kullanılan kablolar için)
F İnce Çok Telli (esnek kablolar için)
H Ekstra İnce Çok telli
D Ark Kaynak Kabloları İçin Bükülgen İletken
E Ark Kaynak Kabloları İçin Ekstra Bükülgen İletken

Topraklama İletken Korumalı
X Toprak Koruma Damarsız
G Toprak Koruma Damarlı
DATA-LAN KABLOLARI
Yerel Alan Ağları (LAN) ve Yapısal Kablolama
LAN yani yerel alan ağları; ev, kampus, işyeri gibi kablolamada sınırlı mesafe olan bilgisayarları ve buna bağlı birimleri birbirine bağlayan ağlardır.
Üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları kurumların başarılı olabilmeleri için en önemli unsurlar haline gelmiştir. İşletmeler, kurumlar ve servis sağlayıcıları
için veri aktarımı, görünte, ses ve depolama işlemlerini uçtan uca akıllı bir ağ kurmak önem taşımaktadır. Böyle bir ağ sistemi kurmak maliyetlerin azalması, verimlilik ve üretkenliğin
artması gibi çok büyük avatajlar sağlamaktadır.

Doğru şekilde yapılan LAN altyapısı çalışanların birbiriyle hızlı ve güvenli iletişim kurmalarını sağlar. Büyüyüen işletmelerde çalışanların verimliliği ve işbirliği yapmaları
iletişimlerinin mükemmel olmaları bu ağların doğru yapılandırılmasından geçmektedir.

Network sistenlerinin hızlı ve problemsiz çalışması için kablolama altyapısının doğru ve düzenli kurulmuş olması gerekmektedir. Network sistemlerinin uzun süreli kullanılan
ara birimi kablolamadır. Çok fazla önem arz eden kablolama yapısı, kurumların network yatırımlarının sadece %3’ünü oluşturmakla beraber karşılaşılan network sorunlarının %75’i
hatalı yapılmış ve standarlara uymayan kablolama sisteminden kaynaklanmaktadır.

Network sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesi için kablolama altyapısının doğru bir tasarım ve projelendirmeyle yapılması, kaliteli işçilik ve malzeme kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca bu malzemelerin uygun test ve etiketleme yapılamsı dökümantasyonun oluşturulması gerekmektedir.

Mekas Kablo olarak ürettiğimiz Cat5e U/UTP-F/UTP-SF/UTP, Cat6 U/UTP-F/UTP-SF/UTP, Cat6a U/FTP-F/FTP, Cat7 S/FTP bakır iletkenli data-lan kabloları tüm standartları karşılamaktadır.
kablo, lih, liy, kablo, lıhch, YSLY, cable, cat 6, jhsth, jysty, rg 6, cat6, utp, rs485, pdv, RG 11, 24 awg, RG59, kablo firmaları, cat6 kablo

UA-78954539-1