CPR

Her yıl meydana gelen yangınlarda binlerce insanın öldüğü, onbinlercesinin ise yaralandığı ve maddi kayıpların çok büyük ölçekte olduğu bildirilmektedir.
Yangınlarda can ve mal güvenliği sağlamak kullanılan malzemenin performansı ile doğru orantılıdır.İnşa edilen yapılarda kullanılan malzemeler arasında
önemli bir yeri bulunan kabloların seçiminde “güvenlik” çok kritik ve önemli bir rol almaktadır.

Bu yazıda sizlere üzerinde çalışılan Yapı Malzemeelri Yönetmeliği (CPR – Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011) ve bu yönetmeliğin kablo sektöründeki
uzantısı olan “EN 50575” standardı hakkında bilgiler vereceğiz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amacı, malzemenin temel karakteristiğini ve ilgili performans beyanları ile malzemeye CE işaretinin vurulması kurallarını oluşturarak
malzemenin piyasaya sürülmesi, piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Böylelikle malzemeler hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

CPR ise üretici, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile proje firması, yüklenici firmalar, mühendisler ve mimarlar gibi son kullanıcılara değişik yükümlülükler yüklemektedir.
Yangın anında insanların güveliğini sağlanması ve güvenli bir alana tahliye edilmesi, alev ve duman üretiminin diğer yapılara sıçramasını sınırlamak ve yangına güvenli bir
şekilde müdahele etmeyi amaçlamaktadır.

EN 50575 Standardı

EN 50575 standardı, kabloların yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirler.

CPR ve CE işaretlemeleri

Ürün etiketlerine yapılacak CE ve CPR işaretinin yerleştirilmesi hangi bilgilerin nasıl yazılacağı EN 50575 standartında açık bir şekilde belirtilmiştir.

CPR ve DoP (Performans Beyanı)

Tüm firmaların EN 50575 standardı dahilinde ürünü piyasaya sunmadan önce bir DoP beyanı düzenmesi şarttır.

CPR’nin kablo sektöründe uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standartı konut ve altyapı olmak üzere buralarda kullanılan iletişim, güç ve kontrol kablolarını yangına tepki performanslarını
test ve uygunluk değerlendirmelerini belirler. Şöyleki, hangi kablonun hengi performansı değil hangi yangına olan performans kriterlerini sağlaması gerektiğini anlatır. Mekas Kablo tüm bu belgelere sahiptir.