koaksiyel kablo ekranlama hesaplama

EMC: Bir sistem veya cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamdan etkilenmeden fonksiyonlarını (giderilemeyecek bir elektromanyetik bozulma olmaksızın) yerine getirebilme yeteneğidir. Bir cihazın çevresindeki diğer cihazları etkileyecek istenmeyen elektromanyetik dalgalar yaymaması ve aynı zamanda diğer cihazların yaydığı istenmeyen dalgalardan da etkilenmemesi gerekmektedir. EMC kalitesini belirleyen ana etkenlerden birisi cihazları birbirine bağlayan kablolardır. Çünkü, istenmeyen elektromanyetik dalgaları bir noktadan diğerine ilettikleri gibi (iletkenlik yoluyla girişim), üzerlerinde dolaşan sinyalleri bir anten gibi bulundukları ortama da yayarlar (ışıma yoluyla girişim). Kablo performansını belirleyen iki temel unsur ekranlama malzemesi kalitesi ve kablo ekran topraklamasıdır.

1-EKRANLAMA

Ekranlama etkinliği ekran olmadan alınan sinyalin ekran varken alınan sinyale oranı kullanılarak hesaplanır. Ölçüm prosedürlerinden elde edilen veri aşağıdaki tabloda verilen matematiksel formulasyonlarla kullanılarak farklı frekans aralıklarında ekranlama etkinliği hesaplanır.

koaksiyel kablo ekranlama hesaplama

H1 ekranlama yokken manyetik alan (referans okuma)
H2 ekranlama varken manyetik alan
V1 ekranlama yokken okunan voltaj (referans okuma)
V2 ekranlama varken okunan voltaj
E1 ekranlama yokken elektrik alan (referans okuma)
E2 ekranlama varken elektrik alan
P1 ekranlama yokken güç(referans okuma)
P2 ekranlama varken güç

Ekranlama amacıyla seçilecek malzemeler üç grupta toplanabilir:
1)Yüksek Performanslı Malzemeler
Çelik, bakır, paslanmaz çelik gibi malzemelerden yapılmış %100 kapama (80-120 dB ekranlama etkinliği)
2)Standart Performanslı Malzemeler
İletken metal tabakalar (20-40 dB ekranlama etkinliği)
3)Zayıf Performanslı Malzemeler
Metalleştirilmiş kumaş yapılar iletken kağıt malzemeler (iletken polimerler) (15-30 dB ekranlama etkinliği)
Pratikte birçok sorunu 40 dB ekranlama etkinliği çözebilir.
Askeri sistemlerde 100-120 dB ekranlama etkinliği istenebilmektedir.

2-TOPRAKLAMA

Bir elektrik devresi ya da cihazın, iletken bir ara bağlantı ile istemli ya da istem dışı olarak, yeryüzü (toprak potansiyeline) ya da toprak yerine geçebilecek büyüklükte refarans olan bir yüzeye bağlanmasıdır. Yeryüzü mutlak referans sıfır volt olarak kabul edilir. Gerçek anlamda bir topraklama için tüm cihazların bu mutfak sıfır noktasına getirilmesi zorunludur.

Pratikte toprak yerine geçebilecek yapılardan bazıları:
-Çelik kafes binalar
-Araç gövdesi (otomobil, uçak, gemi)
-Su boruları
-Toprak elektrotlu sistemler
-Topraklama plakası ve kafesi vb.

Kablolar kaynak ile yük arasında sinyal iletiminde kullanıldığından dolayı ekranlamanın hangi tarafta yapılacağı ve topraklama kalitesi büyük önem taşımaktadır. Sadece yük tarafından ekranlanmış bir kabloda istenmeyen elektrik alanlar iyi ekranlanır. Ancak bu manyetik alanların ekranlanmasına yetmez. Hem yük hem de kaynak tarafında topraklama uygulandığında elektrik alan ekranlanması daha iyi olur ve manyetik ekranlama da sağlanmış olur. (10-20 dB ekranlama etkinliği artar) Bükülü çift iletken kullanılarak (iletkenler arasındaki alanı küçülterek ve büküm sayesinde zıt yönlü akımlar akması sağlanarak) manyetik sızıntı azaltılır. Her iki taraftan da topraklama uygulandığında elektrik ve manyetik ekranlama etkin biçimde sağlanmış olur.

 

zayıf akım kablolar rg6u6, liyy, simh, cctv, cable, liycy, lihch, ysly,hslh, yslcy, hslhch,profibus, profinet, ysly11y, flry-a, 2yslcy, cat5e, cat6, cat6a, cat7