TR
EN   
yangın alarm kablosu J-H(St)H...Lg
UA-78954539-1