Yalıtım ve Kılıf Bileşikleri

Silikon, sentetik bir kauçuktur.Silisyum elementinin bir seri karmaşık reaksiyona girmesi sonucu elde edilir.
Polimer terkibinde halojen bulunmadığından, aleve maruz kaldığında zehirli gaz ve duman vermez. Silikon elastomerlerin kablo yalıtım ve kılıflanmasında kullanılmasının belirgin özellikleri
aşağıda sıralanmıştır.

• Mükemmel dielektrik özellikler
• Yüksek ısı dayanım (-60 +300 oC: uygun tipte katkı maddesi ile)
• Yaşlandırma faktörlerine çok iyi dayanım (UV ışınları, ozon, korona etkisi, kimyasal maddeler,
nemli ve sıcak hava şartları)
• Yangına mükemmel dayanım, toksik olmayan gaz ve düşük duman yoğunluğu

Silikon kauçuk kompaundlar, yangın şartlarında halojen free özellik sergilerler. Silikon kauçuklar aleve maruz kaldığında iletken üzerinde yalıtım özelliği bulunan seramik bir tabaka oluşturur ve bu sayede gerilim muhafa edilmiş olur.
Silikon kauçuk kompaundlar yagına dayanıklı kablolarda kullanılmaktadır.

Silikon kablolar ekstrüzyon prosesileri ile üretilir ve farjklı teknolojilerle vulkanize edilir.

1.Sıcak hava tüneli
2.Erimiş tuz banyosu
3.Basınçlı buhar (6~20 bar)

Vulkanizasyon için en çok tercih edilen yöntem sıcak hava tünelidir. Tünel sıcaklığı 200~300°C’dır. Tünelin boyu kablo üretimini etkilemektedir.

Basit silikon kompaundun formülü şu şekildedir.

1.Baz silikon
2.Kuvars
3.Peroksit
4.Pigment

 

Mekas Kablo