English Menu  Turkish Menu
Teknik TerimlerAçıklama
AoC (Attestation of Conformity) Uygunluk Teyidi
AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması
CE (Conformité Européenne) Avrupa Standardizasyon Komitesi
CEN (European Committee for Standardization) Avrupa Standardizasyon Komitesi
CPR (Construction Products Regulation) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
DoC (Decleration of Conformity) Uyum Beyanı
DoP (Decleration of Performance) Performans Beyanı
Euroclasses Avrupa Sınıfları
EXAP (Extended Field of Application)Genişletilmiş Uygulama (Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır.)
FIGRA (Fire Growth Rate Index)Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets Alevli Parçacık
FPC (Full Production Control) Fabrika Üretim Kontrolü
FS (Flame Spread) Alev Yayılımı
Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
HRR (Heat Release Rate) Açığa Çıkan Isı Değeri
ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standartlar Teşkilâtı
LVD (Low Voltage Directive)Alçak Gerilim Direktifi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations)Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Notified BodyOnaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory Onaylı Test Laboratuvarı
NPD (No Performance Declared)Performans Beyan Edilmemiştir
Product Contact Point for ConstructionYapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
Reaction to FireYangına Tepki
Resistance to Fire Yangına Dayanım
SPR (Some Production Rate)Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release) Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production)Toplam Duman Oluşumu
UA-78954539-1