KABLO YALITIM VE KILIFLAMASINDA KULLANILAN POLİMERLER

Polimerler elektrik ve ısıya karşı yalıtkan melzemelerdir. Elektriğe karşı yalıtkan olmaları kablo yalıtım ve kılıflamasında kullanımının en temel sebebidir.
Başka bir nedende kimyasal korozyana ve etkilerine karşı dayanıklı olmasıdır.

Polimerler genel olarak üçe ayrılır.

• Termoplastikler
• Termosetler
• Elastomerler

TERMOPLASTİKLER

Isıtıldıkları zaman yumaşayıp akarlar ve soğutulunca sertleşirler, katılaşırlar. Termoplastikler için bu döngü tekrar edilebilirdir. Şekillendirme esnasında
herhangibir kimyasal değişime uğramazlar. Termoplastiklere örnek verecek olursak; PVC, Polietile, Plopropilen.

TERMOSETLER

Isıl işlem uygulandıktan sonra istenilen şekli alırlar fakar tekrar ısıtılıp şekillendirilemezler. Bu malzemeler çözücülere karşı çok mukavemetlidir. Çapraz bağlı bir yapıya sahiptirler.
Termosetlere örnek olarak; XLPE, XLHFFR verilebilir.

ELASTOMERLER

Bir çekme kuvveti uygulandığında çok yüksek oranda uzayan ve çekme kuvveti kaldırıldığında ilk boyutuna dönen çapraz bağlanmış kuçuğa benze polimerlere yada kauçuğa benzer ağ yapılara elestomerler denir.
Elastomer, polimerlerin seyrek çapraz bağlanması ile oluşan ağ yapısıdır. Elastomerlere örnek olarak; EPDM, SBR verilebilir.

Polimerlerin tümü nromal gerilimde ve frekanslarda iyi birer yalıtkandır. Yalıtkanlık özelliği ortam ısısı arttıkça azalır. Polimerler dielektrik malzemelerdir.
Her polimerin bir dielektrik sabiti var olup 1,9 – 2’den büyüktür.

Polietilen: 2,33 dielektrik sabitine sahiptir ve mükemmel elektrikselyalıtım sağlamaktadır.

PVC: 4 – 8 dielektrik sabitine sahiptir. İyi bir yalıkanlığa sahip olmasına karşın polietilene göre yalıtımı düşüktür.

Silikon: 3 civarında dielektrik sabitine sahiptir.

Polimerlerin içine konulan katkı maddeleri dielektrik sabitinin yükselmesine veya düşmesine sebep olabilir.

Üretilecek kablonun özelliğine göre polimer seçimi yapılmalıdır. Bu seçimde başlıca kriterler şöyle sırlanabilir.

1. Yalıtım özelliği (elektriksel)
2. Mekanik zorlanma ve darbelere dayanımları
3. Çalışma ortamındaki etkiler
• Sıcaklık
• Kimyasallar
• UV dayanımı
• Alev ve yangına dayanım
4. Esneklik
5. Ömür

POLİMERLERİN DİELEKTRİK SABİTLERİ

• PVC: 4~8
• PE:2,33
• PE (fiziksel köpük): 1,6~2,1
• SİLİKON: 3,2~4,7
• PP: 2,23
• XLPE: 2,33
• HFFR (termoplastik): ~4
• HFFR (termoset): ~4
POLİÜRETAN: ~6

KABLO YALITIM VE KILIF POLİMERLERİ

• PVC (poklivinil klorür)
• LDPE (alçak yoğunluk polietilen)
• HDPE (yüksek yoğunluk polietilen)
• XLPE (çapraz bağlı polietilen)
• PP (polipropilen)
• TPU (termoplastik poliüretan)
• TPE (termoplastik elastomer)
• SIR (silikon kauçuk)
• HFFR, LSZH, LS0H (hffr kompaundlar)
-TERMOPLASTİK HFFR
-TERMOSET HFFR