Zayıf Akım Kabloların Yapısal Özellikleri

Genellikle Zayıf akım kabloları 10 farklı yapıdan oluşmaktadır.

1.İletken
2.Damar
3.Damar Yalıtımı
4.Fitil-Kör Damar
5.Ayırıcı Bantlar
6.İç Kılıf ve Dolgular
7.Ekranlar
8.Ayırıcı Kılıflar
9.Metalik Zırhlar
10.Koruyucu Dış Kılıflar

1.İLETKEN

Elektrik enerjisini veya elektriksel işaretleri iletmekte kullanılan bir veya birden çok telden meydana gelen, yalıtılmış veya yalıtılmamış tel veya tel demetidir.

Kablolarda kullanılan iletkenler, geometrik kesitleri (mm²) veya çapları (mm) ile ölçülendirilir. Amerikan ölçü sistemi AWG ile de ölçülendirilen iletkenler bulunmaktadır.

İletkenin en önemli özelliği elektriksel direncidir. Bir malzemenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğu direnç denmektedir.

2.DAMAR

Bir kablolnun yalıtılmış her bir iletkenidir. Damar iletken kısım ile bunu çevreleyen yalıtkan malzemeden oluşur.

3.DAMAR YALITIMI

Damar yalıtımı iletkenin elektriksel olarak yalıtan kılıfıdır. Yalıtkan maddeler elektrik akımına direnç gösteren akımı lietmeyen maddelerdir.
Bu maddeler elektrik endüstrisinde iletkenleri birbirinden ve çevrelerinden yalıtmak için kullanılırlar.

4.FİTİL-KÖR DAMAR

Çok damarlı kablolarda damarlar arası boşlukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini sağlamak amacıyla kullanılan yalıtkan malzemelerdir.
Fitiller PVC. PE veya HFFR olabilir.

5.AYIRICI BANTLAR

Kablo imalatında elemanları birbirinden ayıran malzemelerdir. Ayırıcı banatlardan bazıları ayırma görevi görürken bazılarıda yangın bariyeri, nem bariyeri, ekranlama gibi görevleri vardır.

6.İÇ KILIF VE DOLGULAR

İç kılıf: Ayırıcı tabakalar arasına konulan yalıtkan kılıf ve iç kılıflardır.

Dolgular: Çok damarlı kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kılıftır. iç kılıf ve dolgular genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalı ve malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

7.EKRANLAR

Kablolarda yapılan ekranlamaların amacı, kablo tarafından taşınan sinyallerin kablonun bulunduğu ortamdaki elektromanyetik bozucu girişimlerden etkilenmemesini sağlamaktır.

8.AYIRICI KILIF

Üst üste gelen ayrı metaller arasına yalıtkan bir kılıftır. Ayırıcı kılıflar genel olarak yalıtım ve dış kılıf malzemesine uygun olmalıdır.
Bu malzemeler PVC, PE veya HFFR olabilir.

9.METALİK ZIRH

Kablolar döşeme ve çalışma sırasında meydana gelebilecek mekanik etkilerekarşı genellikle ek bir korumaya ihtiyaç duyarlar.
Bu zırhlar ayrıca topraklama ve ekran koruyucu olarak işlev görürler.

10.KORUYUCU DIŞ KILIFLAR

Kabloyu dış etkilerden koruyan ve kablonun en dışında bulunan malzemedir.