KABLO YALITMINDA KULLANILAN HFFR BİLEŞİKLERİ

Yapılarda döşenmiş kablolama sistemleri yanıcı ve zehirli gaz üreten yapılarda oldukları için yangının yayılma oranını arttırmaktadır. Yangın esnasında yanan kablolar zehirli gaz ürettikleri için can güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Yangın olaylarında kabloların yangın yayılımına sebep oldukları ve canlıları zehirledikleri tespit edilmiştir. Bu zehirlenmenin sebepleri arasında kablo yalıtımında ve kılıflarında kullanılan yalıtım malzemelerinin halojen ihtiva etmesidir.
Halojen olarak bilinen maddeler zehirli ve tehlikeli elementlerdir. Yangın esnasında metal ve gazlarla yaptıkları bileşikler canlılar ve yapılar üzerinde yıkıcı ve öldürücü etki yaparla.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde kablo yalıtımında ve kılıflamasında kullanılan malzemeler belirli bir süre yangına dayanan, alevi iletmeyen ve zehirleyen korozif gaz üretmeyen malzemeler olarak üretilmeye başlanmıştır. Bu türdeki kablo yalıtım ve kılıf malzmeleri HFFR diye adlandırdığımız malzemelerdir.
Kısaca HFFR (Halojen Free Flame Reterdant) bilşikler güvenlik açısından zor alev almalı ve kendi kendine sönebilmektedir. HFFR malzemeler bileşik olarak EVA, PP ve PE polimerlerinin ATH (alüminyum trihidroksit) veya MDH (magnezyum hidroksit) ile belerli oranlarda karıştırılarak üretilmektedir.

Bu malzemelerin yanma değerleri LOI (limiting oxygen ındex)’dir. LOI bir malzemenin yanması için ortamda bulunması gereken hava karışımındaki oksijen yüzdesi olarak hesaplanabilir. %15 oksijen içeren hava oratmında LOI değeri %15’ten ne kadar çoksa malzemenin yanıcılığı o denli düşer.
HFFR bileşikleri termoset ve termoplastik ikiye ayrılır.

 

Mekas Kablo