English Menu  Turkish Menu

Kablo Yalıtım ve Kılıflamasında Kullanılan Polimerler

KABLO YALITIM VE KILIFLAMASINDA KULLANILAN POLİMERLER

Polimerler elektrik ve ısıya karşı yalıtkan melzemelerdir. Elektriğe karşı yalıtkan olmaları kablo yalıtım ve kılıflamasında kullanımının en temel sebebidir.
Başka bir nedende kimyasal korozyana ve etkilerine karşı dayanıklı olmasıdır.

Polimerler genel olarak üçe ayrılır.

• Termoplastikler
• Termosetler
• Elastomerler

TERMOPLASTİKLER

Isıtıldıkları zaman yumaşayıp akarlar ve soğutulunca sertleşirler, katılaşırlar. Termoplastikler için bu döngü tekrar edilebilirdir. Şekillendirme esnasında
herhangibir kimyasal değişime uğramazlar. Termoplastiklere örnek verecek olursak; PVC, Polietile, Plopropilen.

TERMOSETLER

Isıl işlem uygulandıktan sonra istenilen şekli alırlar fakar tekrar ısıtılıp şekillendirilemezler. Bu malzemeler çözücülere karşı çok mukavemetlidir. Çapraz bağlı bir yapıya sahiptirler.
Termosetlere örnek olarak; XLPE, XLHFFR verilebilir.

ELASTOMERLER

Bir çekme kuvveti uygulandığında çok yüksek oranda uzayan ve çekme kuvveti kaldırıldığında ilk boyutuna dönen çapraz bağlanmış kuçuğa benze polimerlere yada kauçuğa benzer ağ yapılara elestomerler denir.
Elastomer, polimerlerin seyrek çapraz bağlanması ile oluşan ağ yapısıdır. Elastomerlere örnek olarak; EPDM, SBR verilebilir.

Polimerlerin tümü nromal gerilimde ve frekanslarda iyi birer yalıtkandır. Yalıtkanlık özelliği ortam ısısı arttıkça azalır. Polimerler dielektrik malzemelerdir.
Her polimerin bir dielektrik sabiti var olup 1,9 – 2’den büyüktür.

Polietilen: 2,33 dielektrik sabitine sahiptir ve mükemmel elektrikselyalıtım sağlamaktadır.

PVC: 4 – 8 dielektrik sabitine sahiptir. İyi bir yalıkanlığa sahip olmasına karşın polietilene göre yalıtımı düşüktür.

Silikon: 3 civarında dielektrik sabitine sahiptir.

Polimerlerin içine konulan katkı maddeleri dielektrik sabitinin yükselmesine veya düşmesine sebep olabilir.

Üretilecek kablonun özelliğine göre polimer seçimi yapılmalıdır. Bu seçimde başlıca kriterler şöyle sırlanabilir.

1. Yalıtım özelliği (elektriksel)
2. Mekanik zorlanma ve darbelere dayanımları
3. Çalışma ortamındaki etkiler
• Sıcaklık
• Kimyasallar
• UV dayanımı
• Alev ve yangına dayanım
4. Esneklik
5. Ömür

POLİMERLERİN DİELEKTRİK SABİTLERİ

• PVC: 4~8
• PE:2,33
• PE (fiziksel köpük): 1,6~2,1
• SİLİKON: 3,2~4,7
• PP: 2,23
• XLPE: 2,33
• HFFR (termoplastik): ~4
• HFFR (termoset): ~4
POLİÜRETAN: ~6

KABLO YALITIM VE KILIF POLİMERLERİ

• PVC (poklivinil klorür)
• LDPE (alçak yoğunluk polietilen)
• HDPE (yüksek yoğunluk polietilen)
• XLPE (çapraz bağlı polietilen)
• PP (polipropilen)
• TPU (termoplastik poliüretan)
• TPE (termoplastik elastomer)
• SIR (silikon kauçuk)
• HFFR, LSZH, LS0H (hffr kompaundlar)
-TERMOPLASTİK HFFR
-TERMOSET HFFR

Data-Lan Kabloları

DATA-LAN KABLOLARI

Yerel Alan Ağları (LAN) ve Yapısal Kablolama

LAN yani yerel alan ağları; ev, kampus, işyeri gibi kablolamada sınırlı mesafe olan bilgisayarları ve buna bağlı birimleri birbirine bağlayan ağlardır.
Üretkenlik ve iletişim yeteneklerini sağlayan bilgisayar ağları kurumların başarılı olabilmeleri için en önemli unsurlar haline gelmiştir. İşletmeler, kurumlar ve servis sağlayıcıları
için veri aktarımı, görünte, ses ve depolama işlemlerini uçtan uca akıllı bir ağ kurmak önem taşımaktadır. Böyle bir ağ sistemi kurmak maliyetlerin azalması, verimlilik ve üretkenliğin
artması gibi çok büyük avatajlar sağlamaktadır.

Doğru şekilde yapılan LAN altyapısı çalışanların birbiriyle hızlı ve güvenli iletişim kurmalarını sağlar. Büyüyüen işletmelerde çalışanların verimliliği ve işbirliği yapmaları
iletişimlerinin mükemmel olmaları bu ağların doğru yapılandırılmasından geçmektedir.

Network sistenlerinin hızlı ve problemsiz çalışması için kablolama altyapısının doğru ve düzenli kurulmuş olması gerekmektedir. Network sistemlerinin uzun süreli kullanılan
ara birimi kablolamadır. Çok fazla önem arz eden kablolama yapısı, kurumların network yatırımlarının sadece %3’ünü oluşturmakla beraber karşılaşılan network sorunlarının %75’i
hatalı yapılmış ve standarlara uymayan kablolama sisteminden kaynaklanmaktadır.

Network sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesi için kablolama altyapısının doğru bir tasarım ve projelendirmeyle yapılması, kaliteli işçilik ve malzeme kullanılması gerekmektedir.
Ayrıca bu malzemelerin uygun test ve etiketleme yapılamsı dökümantasyonun oluşturulması gerekmektedir.

Mekas Kablo olarak ürettiğimiz Cat5e U/UTP-F/UTP-SF/UTP, Cat6 U/UTP-F/UTP-SF/UTP, Cat6a U/FTP-F/FTP, Cat7 S/FTP bakır iletkenli data-lan kabloları tüm standartları karşılamaktadır.

Koaksiyel Kablo Nedir?

koaksiyel kablo satış ve pazarlama

Koaksiyel Kablolar

Radyo frekanslarında kullanılan bir kablo türü olan koaksiyel kablolar bina içi CATV ve CTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SATV uydu anten sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. Bu kablo iç içe 4 kesitten meydana gelir. En içte sinyali taşıyan hat bulunur. Bu iletken uç dielektrik sabiti yüksek yalıtkan tarafından çevrelenmiştir. Bu yalıtkanın çevresinde ise yine iletkenlerden oluşan bir örgü bulunmaktadır. En dışta ise tüm bunları koruyan son katman bulunmaktadır. İç kısımda bulunan örgünün topraklanmış olması çok önemlidir. Bu sayede kabloya etki eden elektromanyetik alan oluşturan cihazların yakınından geçebilmektedir. Normal elektrik kabloları gibi koaksiyel kablolarda alternatif akım taşır bir uçtan giren akım diğer uçtan çıkana kadar saniyede birçok kez yön değiştirir.

Kablo Yapısı

Kablonun en ortasındaki iletken genelde bakır veya diğer iletkenlerden oluşan metallerden yapılır. Çevresindeki yalıtkanın dielektrik sabiti ve izik boyutu kablonun elektriksel özelliklerini saptadığı için oldukça önemlidir. Bu yalıtkan genel olarak Polietilen (PE) veya Teflon (PTFE)’den üretilir.

Dış iletken genellikle iletken tellerden bir örgü biçimindedir. Örgü tellerinin fiziki kalınlığı kablonun elektriksel değerlerini etkiler. Ayrıca örgünün çok sık olmaması da taşınabilen frekansa bir üst sınır getirir. Bu sebeple, dış iletken olarak çok ince metal varakların kullanılması tercih edilir. Ancak metal varaklar eğilip bükülmeye örgü kadar uygun değillerdir. Ayrıca bu tercih kablo fiyatını artırabilir.

Koruyucu dış kılıf kablonun korunması sağlamaktadır. Genellikle PVC gibi bir madde kullanılır. Diğer ürünlerimiz ile ilgili www.mekaskablo.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Zayıf Akım Nedir?

Zayıf Akım Nedir?

Zayıf akım, eletrik tesisatlarında yangın alarm, telefon, kamera, anten ve zil gibi cihazları çalıştırmak için gerilimi düşük enerjilere verilen isimdir. Bir diğer tanımıyla zayıf akım, insanlara herhangi bir zararı/çarpma olmayan sistemlerdir. Zayıf akım sistemleri ise herhangi bir yapı içerisindeki güvenlik, data akışı, kontrol gibi sistemlerin yönetilmesi ve düzenlenmesini sağlayan sistemlerdir.

Zayıf Akım Sistemleri Nelerdir?

Yapılarda bulunan başlıca zayıf akım sistemleri;CCTV, Yangın Alarm, Telefon/Santral, Koaksiyel (Tv-Uydu), Veri İletişimi vb.’dir.Zayıf akım kabloları kullanıldığı alanlara göre farklılık gösterebilir. Başlıca kullanım alanları akıllı/yarı akıllı binalar, sinemalar, hastaneler, tiyatrolar, avmler, fabrikalar vb. yerlerde kullanılır. Yangın gibi durumlarda HFFR kabloları sayesinde ortaya çıkan halojen gazının zehirli etkisinden korunulur. Şayet kullanıldığı ortamda darbe,zorlanma riski varsa bu risklere göre kılıflama yapılabilir. Mekas Kablo zayıf akım kablo adına herşeyi üretmektedir.

CPR Nedir?

CPR

Her yıl meydana gelen yangınlarda binlerce insanın öldüğü, onbinlercesinin ise yaralandığı ve maddi kayıpların çok büyük ölçekte olduğu bildirilmektedir.
Yangınlarda can ve mal güvenliği sağlamak kullanılan malzemenin performansı ile doğru orantılıdır.İnşa edilen yapılarda kullanılan malzemeler arasında
önemli bir yeri bulunan kabloların seçiminde “güvenlik” çok kritik ve önemli bir rol almaktadır.

Bu yazıda sizlere üzerinde çalışılan Yapı Malzemeelri Yönetmeliği (CPR – Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011) ve bu yönetmeliğin kablo sektöründeki
uzantısı olan “EN 50575” standardı hakkında bilgiler vereceğiz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amacı, malzemenin temel karakteristiğini ve ilgili performans beyanları ile malzemeye CE işaretinin vurulması kurallarını oluşturarak
malzemenin piyasaya sürülmesi, piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Böylelikle malzemeler hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmaktır.

CPR ise üretici, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile proje firması, yüklenici firmalar, mühendisler ve mimarlar gibi son kullanıcılara değişik yükümlülükler yüklemektedir.
Yangın anında insanların güveliğini sağlanması ve güvenli bir alana tahliye edilmesi, alev ve duman üretiminin diğer yapılara sıçramasını sınırlamak ve yangına güvenli bir
şekilde müdahele etmeyi amaçlamaktadır.

EN 50575 Standardı

EN 50575 standardı, kabloların yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirler.

CPR ve CE işaretlemeleri

Ürün etiketlerine yapılacak CE ve CPR işaretinin yerleştirilmesi hangi bilgilerin nasıl yazılacağı EN 50575 standartında açık bir şekilde belirtilmiştir.

CPR ve DoP (Performans Beyanı)

Tüm firmaların EN 50575 standardı dahilinde ürünü piyasaya sunmadan önce bir DoP beyanı düzenmesi şarttır.

CPR’nin kablo sektöründe uygulamalarını düzenleyen EN 50575 standartı konut ve altyapı olmak üzere buralarda kullanılan iletişim, güç ve kontrol kablolarını yangına tepki performanslarını
test ve uygunluk değerlendirmelerini belirler. Şöyleki, hangi kablonun hengi performansı değil hangi yangına olan performans kriterlerini sağlaması gerektiğini anlatır. Mekas Kablo tüm bu belgelere sahiptir.

UA-78954539-1